22 spørsmål – Irene Engelstad (professor emerita m.m.)

Irene Engelstad er en norsk litteraturforsker og professor emerita ved Universitet i Oslo. Hun har vært redaksjonssjef i Gyldendal Norsk Forlag fra 1985 til 2000, og hovedkonsulent fra 2000 til 2011. Hun har en doktorgrad fra 1986 om Amalie Skram, og har vært medredaktør og forfatter av Norsk Kvinnelitteraturhistorie i tre bind, 1993 til 1996. Gjennom årenes løp har hun også skrevet en rekke vitenskapelige artikler, essay og kapitler i bøker. (En oversikt er å finne på universitetets hjemmeside.)

Jeg har sittet i det litterære rådet til NORLA (Norwegian Literature Abroad) sammen med Irene. På avslutningsmiddagen for henne (for et drøyt år siden), kom vi i snakk om psykoanalyse – et emne hun vet mye om. Jeg ble så inspirert av å snakke med henne om dette (og senere også av å lese tekster hun har skrevet om forholdet mellom psykoanalyse og litteratur), at jeg nesten selv fikk lyst til å gå i analyse.

Det føltes litt rart å spørre Irene, som er en så lærd person, om å være med på denne litt barnlige 22-spørsmål-leken. Men jeg spurte. Og jeg fikk svar. Veldig fine svar. Svar som svinger innom både Freud, favoritt-dyr og hvem hun var som tiåring.

1)En forfatter som har betydd mye for deg. 

Emily Brontë, blir aldri helt ferdig med å gruble over Wuthering Heights.

2) Hvilken bok betydde mye for deg som ung? 

Heinrich Böll, Biljard klokken halv ti.

3) Hvilke bøker leser du på nå?

Herman Melville, Moby-Dick, og også Annie Ernaux, Sommeren 58.

4) Hva hører du helst på radio? 

Alltid jazz.

5) Hva er vakkert? 

Et barns blikk.

6) Hvordan ble du interessert i psykoanalyse?

Min far var psykiater, bredt orientert innenfor faget, og med en særlig interesse for psykoterapi. Slik ble jeg tidlig introdusert for Freud og psykoanalysen.

7) Hva tenker du når jeg sier ordet «terapi»? 

Behandling, hjelp. Jeg tenker også at det er viktig å innse at terapi ikke kan løse alle livsproblemer.

8) Hva føler du når jeg sier ordet «terapi»?

Jeg føler at det dreier seg om et samarbeid mellom to eller flere, og at det krever innsats, arbeid fra begge parter.

9) Beskriv Freud med tre ord.

En dristig, utrettelig, original tenker.

10) Freud er fortsatt relevant i dagens samfunn, fordi …  

hans hermeneutiske metode, altså det å fortolke, seg selv og omverden, er selve grunnlaget for å leve i verden.

11) Hvis Freud hadde levd i dag, hadde han vært opptatt av

forholdet mellom livsbyggende og destruktive krefter, slik han ble etter første verdenskrig. Han ville, tror jeg, vært enda mer opptatt av å forstå hva som driver fram onde handlinger.

12) Favoritt-blomst.

Blåklokke.

13) Favoritt-dyr. 

Hund.

14) Favoritt-feriested.

Barndomsparadiset, et gammel småbruk på sørøstlandet, mellom en elv og et tjern, med et høyt fjell i vest.

15) Beskriv deg selv om tiåring. 

Fysisk aktiv, glad i dyr, tenksom, mørkredd. 

16) Et ord med fin klang er …

barmhjertighet. Hvis jeg kan føye til et til, vil det være: hengivenhet.

17) Ensomhet er … 

vanskelig å bære hvis ensomheten er resultat av å ha blitt forlatt, og ellers er kombinert med isolasjon og neglisjering fra omverden. Men å kjenne hva ensomhet er, og kunne tåle å være alene, er også helt nødvendig for å være et helt menneske. 

18) Frihet er … 

en helt grunnleggende rettighet. Nødvendig for individets utvikling og for enhver persons samfunnsmessige ansvarsfølelse. Kan likevel, som alle goder, misbrukes.

19) Hvilket forhold har du til vann/havet? 

Vann og ild er mine elementer, og det å svømme om kvelden mens et bål brenner ved vannet, er sommerens høydepunkt.

20) Rødt eller blått? 

Blått.

21) Poeten er …

den som kan åpne opp for ny innsikt …

22) De fineste dagene er

de som gir rom for å dele tanker, følelser og opplevelser med andre …