Hjertet mitt

Jeg bar alltid hjertet mitt nakent 
utapå meg som ei lydende bjelle. 
Men hjertet var ikke smidd 
av jern og messingbrás 
som bjella, derfor 
rispet jeg så lett sund det 
inni livets snatt og snar. 
Barnåler 
og måsabøss 
og blar av ville drømmer 
klisser i det størknete blodet. 

Hans Børli.