Om meg

Jeg er forfatter og psykiatrisk sykepleier. Jeg er spesielt interessert i skrive-og leseterapi og arbeider til daglig som samtaleterapeut ved Vinderen voksenpsykiatriske avdeling.

Jeg tar gjerne forfatteroppdrag hvis det passer inn i kalanderen min. Oppdragene det siste året har vært knyttet til temaene: adopsjon («Er du lykkelig, søster?»), psykisk helsevern («Sinnapsykologen») og skrive-og leseterapi.

Kontaktinformasjon, email: Synne sun@gmail.com eller via forfatterkatalogen/forfattersentrum.