Om meg

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber ved Vinderen VPA som samtaleterapeut. Jeg er interessert i skriveterapi og shared reading. (Og bruker dette i jobben).

Jeg tar oppdrag: skriveterapikurs/grupper, skrivekurs i kreativ skriving, shared reading-foredrag (ifht bruk i psykisk helsevern) og forfatterbesøk på skoler, bibliotek o.l.

Det blir oppstart av skriveterapigruppe høsten 2021: Se under «Nytt», der er mer informasjon!

Har drevet eget samtaleterapipraksis, men avsluttet da covid-situasjonen inntraff. Planlegger oppstart av privat gruppeterapi høsten 2022 – og kan da også ha noen få pasienter i individualterapi.

Synnesun@gmail.com

Utdannelse etter bachelor i sykepleie:

2001-2002:     Skrivekunstakademiet. Bergen.

                        Dramatikkstudiet.

2002-2003:     Høgskolen i Bergen.

                        Videreutdanning psykisk helsearbeid. 

2005-2006:     Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Det medisinske fakultet. UIO.

                        Helseadministrasjon. Erfaringsbasert masterstudium. («Ole-Berg-studiet.»)

2016-2017:     VID høgskole. Oslo.

                        Livsstyrketrening (ettårig videreutdanning basert på kunnskap fra: mindfulness, gestaltpsykologi og kunst-og uttrykksterapi)

2019-d.d: IGA- Institutt for gruppeanalyse.

Annet:

Kurs: Har tatt innføringskurs i kunst-og utrykksterapi, MI og mentaliseringsbasert terapi. Har kurs i Shared reading (leselederkurs) og skriveterapi.

Verv ifht forfattervirksomhet:

2011-2015:     NBU: Norges barne og ungdomsbokforening.

                        Rådsmedlem i det Litterære rådet.

2016-d-d:        NORLA. Norwegian Literature abroad.

                        Rådsmedlem i det Litterære rådet for skjønnlitteratur. 

2016-2019      Talent Norge og NORLA.

Medlem i vurderingsgruppe for talentutvikling av forfatterstemmer mot ”Frankfurt 2019”. Både voksenlitteratur og BU-litteratur. 

2016-d.d:        Nordisk ministerråd. Nordisk råds pris for barne-og ungdomslitteratur. 

                        Medlem i bedømmelseskomiteen.

Alle foto: Synne Sun Løes.