Om meg

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber til daglig ved Vinderen Voksenpsykiatriske avdeling som samtaleterapeut.

Jeg skriver skjønnlitteratur for voksne og ungdom, og er medlem i bedømmelseskomiteen til Nordisk Råds barne-og ungdomslitteraturpris, og sitter i NORLA’s litterære råd. (Norwegian Literature abroad.)

Høsten 2021 leder jeg en skriveterapi-gruppe og en leseterapi-gruppe. Dette er begge pilotgrupper hvor det vil bli innhentet mer kunnskap om hvordan skriving og lesing kan hjelpe mennesker som sliter med psykiske utfordringer/lidelser. Jeg er kandidat ved Institutt for gruppeanalyse. (Er på mitt 3. studieår.)